Veřejné parkování

Rezidentní parkování

Parkoviště na pozemku p.p.č. 1966/2 v k.ú. Dolní Chodov není hlídané, je oplocené mimo prostoru vjezdu (výjezdu) a monitorované městským kamerovým systémem napojeným na pracoviště stálé služby Městské policie.

Parkoviště je k dispozici výhradně pro předplatitele, kteří uzavřou s provozovatelem, společností Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. nájemní smlouvu na vybrané parkovací místo a ve vozidle umístí viditelně parkovací kartu k uvedenému místu. Ke každému parkovacímu místu je možné vydat více parkovacích karet pro jeho využití všemi vozidly nájemce bez navýšení nájemného.

Nájemné

Varianta 1 jednorázové předplatné na 24 měsíců 8 712,- Kč
(363,- Kč/měsíc)
Varianta 2 jednorázové předplatné na 12 měsíců 5 082,- Kč
(423,50 Kč/měsíc)
Varianta 3 měsíční nájemné
(pravidelná měsíční platba nebo předplatné na kratší období)
484,- Kč
(5 808,- Kč/rok)

*Uvedené částky jsou včetně DPH ve výši 21 % platné od 1. 1. 2013. V případě změny sazby DPH bude nájemné odpovídajícím způsobem upraveno.
Online rezervace parkovacích míst

Vyberte místo, o které máte zájem a vyplňte poptávku.


Volno

Obsazeno


jezd / vjezd kamery 4 3 2 1 5 6 7 8 12 11 10 9 14 15 16 17 18 19 20 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 13Veřejné parkování

Nehlídané parkoviště se nachází v Karlovarské ulici v blízkosti náměstí, slouží ke krátkodobému parkování za účelem nákupů nebo návštěvy bank či pošty v bezprostřední blízkosti.

Po zastavení vozidla na parkovišti je řidič povinen vyzvednout v automatu parkovací lístek a bezodkladně jej umístit za čelní sklo tak, aby byl z venku čitelný.

Provozní doba: Po - Ne 8:00 - 18:00
Maximální doba parkování: 2 hodiny
Minimální poplatek 10,- Kč

Ceník parkovného

30 min 1 h 2 h
10,- Kč 20,- Kč 40,- Kč

Kontaktní osoba

jiri-hala-st.jpg

Vedoucí provozu Jiří Hála st.

Tel.: +420 352 352 402