O společnosti

Firma Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. byla založena na sklonku roku 2000 Městem Chodov jako nástupce příspěvkové organizace Technické služby Chodov. K 1. 1. 2001 převzala všechny obchodní a pracovněprávní závazky příspěvkové organizace a navázala tak na její úspěšný rozvoj v oblasti komunálních služeb a to zejména odvozu komunálního a tříděného odpadu, provozu veřejného osvětlení a údržbě a čištění komunikací.

Firma s ročním obratem přes 104 mil. Kč má v současné době 61 zaměstnanců, jejichž zázemí tvoří poměrně rozsáhlý areál, ve kterém se nachází mimo jiné dílny technické údržby, garáže a sklady. K dispozici má dostatečné množství speciálních vozidel a techniky k plnění svých každodenních povinností.

Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.