Politika společnosti

Politika společnosti

 • Cílené a trvalé zvyšování úrovně poskytovaných služeb v regionu.
 • Hospodárnost provozu, efektivní využívání technických a ekonomických prostředků společnosti.
 • Odpovědné, spolehlivé a kvalitní plnění zakázek pro maximální spokojenost zákazníka, slušný a ohleduplný přístup k zákazníkovi, maximální snaha při plnění jeho požadavků.
 • Trvale příznivé ceny za poskytované služby a ostatní plnění při zachování rentability provozu společnosti.
 • Ekologie, poskytování služeb a investice do technologií s minimem negativních vlivů na životní prostředí, rozvoj a efektivita v oblasti sběru komunálního a tříděného odpadu v regionu.
 • Stabilita lidských zdrojů formou poskytování zaměstnaneckých benefitů, podpora zvyšování kvalifikace, důraz na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.

Další zásady pro rozvoj společnosti, vztahu k zákazníkům, dodavatelům a okolí společnosti:

 • rozvoj a udržování integrovaného systému řízení včetně neustálého zlepšování ve všech oblastech
 • dodržování všech platných právních předpisů a dalších závazků společnosti
 • preventivní působení v oblastech kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce
 • důraz na regionální působnost společnosti
 • podpora organizací a sdružení přispívajících ke zlepšování životního prostředí
 • podpora zájmových sdružení a sportovních oddílů zaměřených na práci s dětmi a mládeží

Vedení se zavazuje k naplňování této politiky a stejně tak ji vyhlašuje jako závazný dokument pro všechny zaměstnance společnosti.

Zpracoval: Rudolf Pocklan
Verze dokumentu: 1/1.10.2010