Veřejné osvětlení

Na základě příslušného oprávnění k montáži, opravě a údržbě vyhrazených elektrických zařízení se společnost zabývá především provozováním a údržbou veřejného osvětlení. V Chodově a Staré Chodovské obhospodařuje přes 1500 světelných bodů včetně kabelových rozvodů. V posledních letech se zaměřuje na realizaci úsporných opatření pro snížení nákladů na elektrickou energii a také na obnovu a rozšíření veřejného osvětlení a pasportizaci. Přirozenou součástí této činnosti je také realizace vánoční výzdoby ve městě. Pro zdárné plnění uvedených úkolů má firma k dispozici montážní plošinu MP16 na podvozku MAN s dosahem 16 metrů.

Společnost nabízí krátkodobé umístění reklamy i dlouhodobý pronájem reklamních ploch na stožárech veřejného osvětlení.

Kontaktní osoba

jiri-hala-st.jpg

Vedoucí provozu Jiří Hála st.

Tel.: +420 352 352 402