Sběrný dvůr

V závěru roku 2011 byla dokončena výstavba moderního sběrného dvora v areálu společnosti. Nový sběrný dvůr je pro veřejnost otevřen od 2. dubna 2012.

V souladu s rozhodnutím vydaným Krajským úřadem v Karlových Varech a schváleným Provozním řádem jsou ve sběrném dvoře odebírány odpady uvedené zde. Druhotné suroviny nejsou vykupovány ale odebírány.

Pracovní dny: od 7:00 do 19:00
Soboty, neděle a státní svátky: od 7:00 do 11:00

Kontaktní osoba

jiri-hala-ml.jpg

Sběrný dvůr Bc. Jiří Hála ml.

Tel.: +420 352 352 415