Dopravní značení

Nedílnou součástí služeb v oblasti údržby komunikací je údržba a obnova stávajícího a budování nového svislého dopravního značení a obnova a realizace vodorovného dopravního značení, především přechodů pro chodce a parkovacích míst.

Do správy společnosti nepatří silnice 2. a 3. třídy na území města Chodova ve vlastnictví Karlovarského kraje, které spravuje Krajská správa a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, parkoviště u obchodních center a další komunikace a plochy v majetku soukromých osob a firem. Jedná se o komunikaci II/209 (Nová Role - Nové Sedlo), II/222 (Karlovy Vary - Vřesová) a III/2092 (Chodov - Vintířov - Vintířovská ulice), parkoviště u prodejen LIDL, TESCO, PENNY, TIPO apod.

Kontaktní osoba

jiri-hala-st.jpg

Vedoucí provozu Jiří Hála st.

Tel.: +420 352 352 402