Mobilní aplikace

1. 1. 2020

Mobilní aplikace k třídění odpadu a provozu sběrného dvora

Města třídí - CHOTES s.r.o.

Aktuálně byla zprovozněna mobilní aplikace pro získání kompletních informací o třídění odpadu ve městě a provozu sběrného dvora. Aplikace obsahuje informace o všech stanovištích tříděného odpadu, nádobách na elektro a textil na území města Chodova, které je možné dohledat i pomocí GPS. Dále obsahuje všechny důležité informace o sběrném dvoře, tj. provozní dobu, kontaktní údaje a přehled základních druhů odebíraných odpadů. Mobilní aplikace umožňuje také nahlásit přeplněný nebo poškozený kontejner. Vývoj aplikace zajistila a financovala společnost EKO-KOM, a.s. a je zdarma dostupná v Google Play a App Store. V nejbližší době je plánováno rozšíření aplikace i na ostatní města a obce v naší svozové oblasti.

 

 

Města třídí - CHOTES s.r.o.

Mobilní aplikace umožňuje nahlásit přeplněný nebo poškozený kontejner ve vašem městě. Aplikace také poskytuje kompletní informace o třídění odpadu.

V aplikaci naleznete:
  • seznam všech kontejnerů
  • možnost nahlásit plný kontejner
  • seznam sběrných středisek
  • informace o třídění odpadu
  • důležité kontakty