Změna intervalu svozu tříděného odpadu

2. 1. 2017

Změna intervalu svozu tříděného odpadu v regionu od 1. 1. 2017.

S účinností od 1. 1. 2017 došlo ke změně intervalu svozu některých komodit tříděného odpadu takto:

  1. ve všech obsluhovaných obcích se, z důvodu vyšší efektivity a snížení ceny za službu, mění interval svozu skla z 1× za 2 týdny na 1× za 4 týdny
  2. ve všech obsluhovaných obcích mimo města Chodov se, ze stejného důvodu, mění interval svozu nápojového kartonu z 1× za 2 týny na 1× za 4 týdny
  3. v Chodově se z důvodu zvýšení kapacity nádob mění interval svozu papíru a plastu z 1× týdně na 2× týdně