Informace ke sběrnému dvoru v Chodově

1. 1. 2021

Převzetí stavebních odpadů ve sběrném dvoře v Chodově je od 1. 1. 2020 zpoplatněno.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Chodova č. 3/2019 je od 1. 1. 2020 uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře v Chodově zpoplatněno i pro občany města dle platného ceníku, zveřejněného v prostoru sběrného dvora v době předání odpadu.

Stavebním odpadem jsou všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti, které jsou zařazeny do skupiny č. 17 dle Katalogu odpadů.