Rekonstrukce povrchu komunikace - Nerudova, Chodov

2. 8. 2018

Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Nerudova, Chodov

V období od 1. 8.  do 31. 10. 2018 proběhne celková oprava povrchu komunikace v ulici Nerudova v úseku od křižovatky s ulicí Luční po křižovatku s ulicí Lesní. Rekonstrukce bude probíhat pouze s částečným omezením provozu, proto žádáme řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm.